Links en literatuur

Verwijzingen naar links en literatuur

Voor meer informatie over Turby producten verwijzen wij naar de de brochure

Links

Internationaal

The World of Wind Atlases – Wind Atlases of the World

Nederland en Belgie

Wikipedia: algemene informatie over windenergie
DHV windadvies

Nederland: VROM over regelgeving
Nederland: EnerQ.nl voor de MEP regeling

Belgie: brochure Vrije Universiteit Brussel

Literatuur

European Windatlas, Risø National Laboratory. ISBN 87/550/1482/8.

Wind Energy Explained, Manwell, McGowan & Rogers, John Wiley & Sons Ltd. ISBN 0 471 49972 2.

Wind energy in the urban environment, Sander Mertens. ISBN 0906 5223 58. http://www.multi-science.co.uk/gen_forth.htm

Klimatologische gegevens van Nederlandse stations, Publikatie nummer 150-27, KNMI. ISBN 90-369-2013-2.

Windklimaat van Nederland, J. Wieringa en P.J. Rijkoort, KNMI. ISBN 90 12 04466 9.

Windwerkboek, Chris Westra en Herman Tossijn, Ekologische Uitgeverij Amsterdam. ISBN 90 6224 025 9.

Wetenschappelijke publicaties

GJW van Bussel, H Polinder, HFA Sidler, The development of Turby, a small vawt for the built environment. In: Proceedings of the global windpower 2004 conference & exhibition. (The Global Windpower 2004 conference & exhibition, March 28 – 31, 2004), AWEA, Washington, 2004, p. 1 – 10.

Bussel GJW van, S Mertens, H Polinder, HFA Sidler, TURBY: concept and realisation of small vawt for the built environment. In: Proceedings of the Science of making torque from wind. (Special topic conference The science of making torque from wind, April 19 – 21, 2004), Duwind, Delft, 2004, p. 509 – 516. ISBN 90-76468-10-9.

Mertens, S (Institute of Wind Energy) (2002). Turbo turby : metingen aan Turby in een diffusor. Delft: Sectie Windenergie, 16 pp.

Mertens, S (Institute of Wind Energy) (2002). Turby aerodynamisch ontwerp van een H-Darrieus met helix-vormige bladen. Delft: Duwind, 34 pp.

Mertens, S (Institute of Wind Energy) & Sidler, HFA (extern) (2002). Toepassing van windenergie in de gebouwde omgeving; ontwikkelingsaspecten en eerste ervaringen met Turby. In Beurskens, HJM & Zijdeveld, C (Ed.), Proceedings van de Nederlandse duurzame energie conferentie, 27-28 februari 2002 in Rotterdam. (pp. 18). Congresbureau van Namen en Westerlaken.

Morren J., S.W.H. de Haan; TURBY- Modelling and control design. Rapport aan: C.O.R.E. International. Uitgave: S.n., S.l., 2001, 16 p. cat. h, Projectcode: ET01-14

Polinder, H, GJW van Bussel, M Dubois, Design of a PM generator for the Turby, a wind turbine for the built environment. In: Wiak; Dems; Komeza (eds.) ICEM 2004; Conference proceedings of the 16th international conference on electrical machines. (16th International conference on electrical machines, Cracow, Poland, September 5 – 8, 2004), Institute of Mechatronics and Information Systems, Lodz, Poland, 2004, p. 1 – 6. ISBN 83-921428-0-2.