Wat is turby?

Het Turby concept

Met alle winden (mee)draaien

Turby is een verticale as windturbine, die uitstekend weet om te gaan met de snel en sterk wisselende windrichtingen zoals die zich voordoen in de stedelijke omgeving. Deze eigenschap maakt hem uitstekend geschikt voor deze toepassing. Hiernaast heeft Turby de unieke eigenschap dat hij als enige windturbine ook een verticale component in de wind weet om te zetten in energie. Deze verticale component ontstaat als de wind een obstakel zoals bijvoorbeeld een gebouw passeert en door deze te benutten compenseert Turby de lagere gemiddelde windsnelheid in de gebouwde omgeving.
In de gebouwde omgeving en in het buitengebied is de onderhoudsvrijheid van Turby een niet te overschatten voordeel. Ook in het buitengebied is het met alle wind (mee)draaien een groot voordeel. Het in de wind kruien dat iedere horizontale as windturbine voortdurend moet doen betekent voor deze turbines een verlies van rendement, een verschijnsel waar Turby niet onder lijdt.

Het geheim van de bebouwde omgeving

In de stedelijke omgeving ontmoet de wind voortdurend hindernissen. Dat leidt tot turbulentie, maar ook tot verdichting en versnelling van de wind. Dit effect kent iedereen uit de praktijk: u heeft vast ook wel eens meegemaakt dat wanneer u de hoek omging, u de wind ineens flink van voren kreeg of zelfs uw paraplu verloor. Over daken gedraagt de wind zich net zo als om de hoeken van het gebouw. Geplaatst op hoogbouw benut Turby deze ‘windstuwing” met als gevolg een theoretisch tot het twee – of drievoudige oplopende opbrengst. Deze windstuwing is de troef die de stedelijke omgeving te bieden heeft boven het open veld. Turby is de enige turbine waarvan bewezen is dat hij die windstuwing kan benutten. Horizontale as turbines kunnen het per definitie niet.

Duurzame investering

Turby wekt bij een windsnelheid van 14 m/s een vermogen op van 2,5 kW. Recente metingen duiden zelfs op een 10-20 % hoger vermogen. Turby levert op een geschikte locatie -zonder rekening te houden met de meeropbrengst van windstuwing- ruim 3.000 kWh per jaar, de hoeveelheid elektriciteit die een gemiddeld gezin gebruikt. Met een levensduur van 20 jaar is Turby een duurzame investering.