Waarom Turby?

Waarom Turby?

Turby is onderhoudsvrij, er zijn geen ‘managementkosten’, er hoeven geen rechten betaald te worden voor toegang tot de turbine en er zijn geen netverliezen; de operationele kosten zijn nihil.
Om deze redenen en omdat de Turby wordt aangesloten ‘achter de meter’ scoort Turby in economisch opzicht positief in vergelijking met andere duurzame energie systemen. Turby is veel aantrekkelijker dan photo-voltaische cellen, aantrekkelijker dan een zonneboiler en gelijkwaardig met grote windturbines.
Vanuit investeerdersoptiek is duurzame energie op dit moment geen aantrekkelijke investering, tenzij subsidies de zaak aantrekkelijk maken. Op dit moment zijn de beschikbare subsidies de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de MEP regeling (www.enerq.nl) waarmee de terugverdientijd zo’n 12 jaar is.
Het is belangrijk om bij een economische beoordeling van Turby rekening te houden met de prijsontwikkeling op de energiemarkt. In de negentiger jaren van de vorige eeuw was de gemiddelde prijsstijging 2,7%, in deze eeuw is het tot nu toe gemiddeld 10%! De verwachting is dat de energie prijzen zullen blijven stijgen. U kunt van een Turby niet rijk worden; wel kunt u zich met een Turby beschermen tegen de ontwikkelingen op de energie markt en dat is misschien wel het belangrijkste.

Nieuwe visie op windenergie

De basisgedachte achter Turby is de overtuiging dat schaarste aan fossiele energie zal leiden tot decentralisatie van de energievoorziening. Lokale, decentrale systemen bestaande uit zonnepanelen gecombineerd met kleine windturbines, accu batterijen en aggregaten die draaien op biogas uit het eigen afval zullen over enkele decennia de huishoudelijke energievoorziening voor hun rekening nemen. De tijd is aangebroken waarin vele kleinen de rol van enkele groten overnemen.
Intelligente duurzame energie combinaties zullen het aanbod overnemen en de vraagzijde zal zich richten naar het aanbod. In plaats van de huidige energievoorziening gebaseerd op het ‘u vraagt wij draaien’-principe zal in de toekomst de energievraag worden afgestemd op het aanbod: ‘het waait, we kunnen draaien’. Turby prepareert zich voor deze toekomst.

Gepast en aangepast

Op afstand valt Turby nauwelijks op. De directe omgeving van de turbine ondervindt geen enkele overlast van geluid of trillingen. De in het oog springende, esthetische vormgeving was reden voor de Amerikaanse architect William McDonnough Turby voor te stellen als het wereldsymbool voor duurzame energie.
Geplaatst op uw bedrijfsgebouw is Turby niet alleen een aandacht trekkend dynamisch ‘objet d’art’, maar tevens een getuigenis van de innovatieve- en maatschappelijke verantwoordelijke instelling van uw onderneming.