Toepassingen

Waar kan Turby toegepast worden?

Turby is ontworpen voor de gebouwde omgeving, maar kan ook zeer goed worden ingezet in het open veld. Bij voorkeur op een verhoging in het landschap, op kunstwerken als dijken, geluidswallen, bruggen, sluizen. Bij deze toepassingen is het van belang dat in de directe omgeving van de Turby een gebruiker van de energie beschikbaar is, omdat anders de kosten van aanleg van de elektrische verbindingen te hoog zullen zijn.
De haalbaarheid van Turby in de gebouwde omgeving hangt af van het gebouw, waarbij de omgeving, hoogte en vorm bepalend zijn voor de opbrengst en de verkrijgbaarheid van een vergunning. Bij opstelling op een stadswoning zal de opbrengst in het algemeen gering zijn. Voor een goede opbrengst is in de stad hoogte, en in het buitengebied vlakte vereist.

Voor een goede opbrengst in de gebouwde omgeving moet de locatie aan een aantal punten voldoen:

  1. Voldoende hoogte: Turby komt het best tot zijn recht op gebouwen vanaf 6 verdiepingen (20 meter hoogte); met de hoogte neemt namelijk de windsnelheid toe.
  2. Het gebouw waarop Turby komt moet hoog zijn in vergelijking met de omringende bebouwing.
  3. Om alle windrichtingen optimaal te kunnen benutten moet Turby zo centraal mogelijk op het gebouw staan.
  4. Het dak moet bestand zijn tegen de optredende krachten. Opstelling op een platdak van gestort beton is het gemakkelijkst. Plaatsing op een dak van kanaalplaten of gasbeton vereist plaatsing van de voetpunten boven spanten of binnenmuren. Daken op stalen spanten, hout en schuine daken vereisen een specifiek onderzoek. Turby kan niet aan de schoorsteen van een woonhuis worden gemonteerd.

Voor een goede opbrengst in het buitengebied moet de locatie aan een aantal punten voldoen:

  1. Vrije wind aanstroming: Turby moet vrij in de wind staan en moet niet geplaatst worden tussen boom singles of gebouwen.
  2. Hoogte: Turby moet hoger worden opgesteld dan de omringende gebouwen en beschoeiing.
  3. De Turby moet worden geplaatst in de nabijheid van een elektriciteitsaansluiting.