Ontwikkelingen

Introductie Nederland

Turby is in 2003 geïntroduceerd in Nederland. Op meerdere locaties zijn toen prototypes geplaatst die vanaf midden 2005 zijn of worden vervangen door de exemplaren uit de productieserie. Inmiddels zijn Turby’s te vinden op kantoor-, flatgebouwen en in het buitengebied. De meest prestigieuze plaatsingen zijn op het Stadhuis in Den Haag en op het Provinciehuis in Zwolle. Toepassing van Turby op dijken, bruggen en andere kunstwerken wordt nog onderzocht.

Internationale ambitie

Internationaal bestaat veel belangstelling voor Turby. Zo vinden momenteel verkenningen plaats in opdracht van gerenommeerde bedrijven en overheden in Europa, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Tot onze verassing ontvingen wij zelfs aanvragen vanuit Tonga en Reunion Island.
We verwachten in het tweede kwartaal van 2006 de eerste turbines te exporteren en vanaf midden 2006 worden leveringen naar bijvoorbeeld Australië voorzien.

Toekomstige toepassing: stand-alone

De lichte en onderhoudsvrije constructie van Turby biedt ruimte voor heel andere toepassingen dan in de stad. Vanuit de offshore sector wordt naar Turby gekeken. Er is een groeiende belangstelling voor Turby als noodstroom aggregaat voor als de openbare voorziening het laat afweten. De telecomsector heeft belangstelling voor voeding van gsm antennes in afgelegen gebieden. Voor deze toepassingen moet Turby geschikt worden voor batterij bedrijf, eventueel parallel aan PV cellen en andere kleine opwekkers. Voor dergelijke toepassingen is ook een wind-startinrichting van belang. In 2006 verwachten we deze opties te realiseren zodat ze beschikbaar zijn vanaf begin 2007.

Optimalisering

De prijs van de masten -met name de lagere- vraagt nog aandacht, we zijn bezig goedkopere masten te ontwikkelen. Een van de opties die wordt onderzocht is een dynamische ontkoppeling tussen de mast en de turbine, die het aantal toepassingsmogelijkheden voor Turby aanzienlijk uitbreidt.

In Nederland geïnstalleerde Turby’s